Франция разреши приложението на Truvada като предекспозиционна профилактика

Франция стана първата страна, освен Съединените щати, и първата страна с централизирана, реимбурсирана система на здравеопазване, която разреши безплатната предекспозиционна профилактика (ПрЕП) за хората, които се нуждаят от нея.

На 24 ноември 2015 г. френският министър на здравеопазването Марисол Турен обяви, че ПрЕП ще бъде на разположение на нуждаещите се от средата на декември и реимбурсирана от началото на януари следващата година.  

Положителната препоръка за приложението на Truvada (tenofovir disoproxyl fumarate/emtricitabine) като ПрЕП е следствие от уникалната френска здравна мярка, наречена „Временна препоръка за употреба” (Recommandation Temporaire d'Utilisation – RTU). Това означава, че спешно нуждаещите се могат да получат достъп до лекарства, които нямат официално разрешение за тази употреба. RTU се издават за медикаменти, които вече имат Разрешение за употреба за други цели – в този случай, за лечение на ХИВ.

ПрЕП ще бъде на разположение на „лица, които не могат, поради различни причини, да използват системно презервативи и които принадлежат към групи, в които честотата на разпространение на ХИВ е много висока.”

ПрЕП ще се назначава единствено от лекари, специалисти в областта на ХИВ, в рамките на болнично заведение или център за изследване за ХИВ, като ще бъде придружавана от консултиране и проследяване.

ПрЕП ще се предписва в два алтернативни режима: 1) за всекидневен прием - веднъж дневно Truvada за всички, за които се прецени, че се нуждаят от нея, но 2) също и за прием с прекъсвания - интермитентна ПрЕП по начина, по който е била прилагана в хода на проучването Ipergay сред мъже, които често правят секс без презерватив с мъже и които нямат хроничен хепатит В. Комбинацията в хода на проучването Ipergay се състои от двойна доза Truvada, приемана 2-24 часа преди секс плюс еднократна доза Truvada на всеки от следващите два дни, като приемът трябва да продължи, ако продължи и сексът без презерватив. От Френската агенция по лекарствата (ANSM), която състави документацията, представена в Министерство на здравеопазването, коментираха, че проучването Ipergay не е установило ефективността на интермитентната ПрЕП сред жени (или трансксексуални мъже) или сред мъже, които правят секс с мъже, но които много рядко правят секс без презерватив, и специално предупредиха, че интермитентната ПрЕП не трябва да се прилага при хора с хроничен хепатит В, тъй като това може да причини лекарствена резистентност.

На 3 декември 2015 г. Съветът за контрол на лекарствата на Южна Африка също съобщи, че разрешава приложението на комбинацията с фиксирана доза tenofovir disoproxyl fumarate/emtricitabine като предекспозиционна профилактика.

Източник: Aidsmap

Публикувана от rosen - вторник, 22 декември 2015 - 16:20:44изглед за печат

 
AIDS 2016: Mind the deadlines!

The 21st International AIDS Conference (AIDS 2016) will take place on 18-22 July 2016 in Durban, South Africa. The conference is expected to convene over 20,000 delegates from around the world including up to 1,000 journalists.
 
The conference is NOW OPEN for conference registration, scholarship applications, abstract submissions, satellite symposium applications, exhibition applications, workshop submissions, programme activities submissions and accommodation & tours bookingsAll the key conference dates have been published on the conference website, but we would draw your attention to the following:
 
4 February 2016- Abstract submissions close
- Workshop submissions close
- Programme Activities submissions close

12 February 2016
- Scholarship applications close

18 February 2016
- Registration standard fee deadlineWatch this webinar by the International AIDS Conference on what to expect for AIDS 2016.
 
An Alliance AIDS 2016 Conference Coordinating Committee has been established and will meet for the first time in January 2016. 
 
 

Публикувана от rosen - сряда, 16 декември 2015 - 16:46:14изглед за печат

 
Рекордно висок брой на новите случаи на ХИВ инфекция в Европа през 2014 г.

През 2014 г. в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО)* са регистрирани над 142 000 нови случая на ХИВ инфекция, което се явява най-големият брой новорегистрирани за една година след началото на водене на статистика по въпроса през 80-те години на миналия век. Най-новите данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа показват, че водеща в развитието на епидемията е Източната част на Региона, където през последното десетилетие броят на новите случаи е нараснал повече от два пъти.

Хетеросексуалният път на предаване остава отговорен за нарастващото предаване на вируса в Източна Европа, като предаването посредством инжекционна употреба на наркотици продължава да бъде значително. В страните от Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) основният път на предаване на вируса е сексът между мъже. Два от три нови случая на ХИВ инфекция са сред родени в Европа, докато родените в чужбина, в това число и мигранти, представляват една трета от новите ХИВ диагнози.

„Въпреки всички усилия за борба с ХИВ, през тази година броят на новите случаи на ХИВ инфекция в Европейския регион надхвърли 142 000, което е най-високият брой достиган някога. Това е основание за сериозна тревога,” заяви д-р Зузана Якаб, Регионален директор на СЗО за Европа. „При всичко, което е известно вече по отношение превенцията и контрола на ХИВ, включително и наличието на новите препоръки за лечение, ние призоваваме европейските държави да предприемат решителни действия за ограничаване на епидемията от ХИВ веднъж завинаги.”

„От 2004 г. насам честотата на новите случаи в някои страни от ЕС и ЕИП е нараснала повече от два пъти, докато в други е намаляла с 25%. Но като цяло профилът на ХИВ епидемията остава до голяма степен непроменен,” подчерта изпълняващият длъжността директор на ECDC Андреа Амон. „Това означава, че отговорът срещу ХИВ в ЕС и ЕИП не е бил достатъчно ефективен, за да доведе до видимо намаляване на случаите през последното десетилетие.”
 
Източници: ECDC, СЗО

Сексът между мъже остава основният начин на предаване на инфекцията в страните от ЕС и ЕИП

Въпреки прилагането на специални програми за превенция в много европейски страни, сексът между мъже продължава да бъде водещият начин на разпространение на ХИВ в страните от ЕС и ЕИП.

„Броят на новите случаи на ХИВ инфекция сред мъжете, които правят секс с мъже, нараства с тревожна честота - от 30% през 2005 г. до 42% през 2014 г., като увеличаване не се наблюдава само в шест страни от ЕС и ЕИП,” изтъкна Андреа Амон. „Европа трябва да положи повече усилия за достигане до тази група от населението. Това включва възможността за прилагане на нови стратегии като предекспозиционна профилактика за ХИВ и достъп до грижи за всички граждани на ЕС, живеещи в други страни от Съюза.”

Късното поставяне на диагнозата препятства елиминирането на случаите на СПИН

Почти половината от случаите на ХИВ инфекция в Европейския регион на СЗО се откриват късно: това увеличава риска от влошено здравословно състояние, настъпването на смърт и предаването на ХИВ. Високият брой случаи на СПИН в Източната част на Региона потвърждава факта, че ХИВ инфекцията се диагностицира късно. Това води и до късно започване на антиретровирусното лечение, към което следва да се прибави и проблемът с ниското покритие с терапия.

В страните от ЕС и ЕИП броят на случаите на СПИН намалява. Две трети от диагнозите СПИН обаче, съобщени през 2014 г., са били поставени по време на или малко след диагностицирането на ХИВ инфекцията, което показва, че имунната система на тези хора вече е била сериозно компрометирана. При мигрантите вероятността за късно поставяне на диагнозата е по-голяма. Само половината от страните в ЕС и ЕИП обаче осигуряват безплатно лечение на мигранти без документи.

Новите световни препоръки подобряват превенцията и лечението на ХИВ

През 2015 г. СЗО издаде нови световни препоръки за превенция и лечение на ХИВ, според които започване на антиретровирусно лечение следва да се предлага на всеки възможно най-скоро след поставяне на диагнозата без оглед на броя на CD4 клетките. Вече има убедителни доказателства, че ранното започване на лечение носи едновременно две ползи – за здравето на самия човек, който приема лечението и за предотвратяване на по-нататъшното предаване на вируса, допринасяйки по този начин за опазване и на общественото здраве.

Все пак обаче трябва да се засилят ранното изследване, подкрепата от обучени немедицински специалисти и евентуалното прилагане на самоизследването за ХИВ, за да стане тази нова възможност достъпна. По този начин ще се гарантира по-ранното поставяне на диагнозата и започването на лечението, което ще доведе до по-добър изход от терапията и по-малка заболеваемост и смъртност.

Разпространението на ХИВ в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП)

През 2014 г. броят на новите случаи на ХИВ инфекция в 31 от страните от ЕС и ЕИП е 29 992, което прави честота на откриване на новите случаи от 5,9 на 100 000 души население (6,4 на 100 000 при отчитане на закъснението в съобщаването на случаите). Трите страни с най-голям брой нови случаи на ХИВ инфекция през 2014 г. са Естония (22,1; 291 случая), Латвия (17,3; 347 случая) и Люксембург (12,6; 69 случая). Най-ниска е честотата в Словакия (1,6; 86 случая), Хърватия (2,2; 92 случая) и Чехия (2,2; 232 случая).

Честотата на новите случаи на ХИВ инфекция е по-висока сред мъжете (9,2 на 100 000 души население), отколкото сред жените (2,6 на 100 000 души население).

Най-големият процент на нови случаи на инфектиране с ХИВ е сред мъжете, които правят секс с мъже (42%), следван от хетеросексуалното предаване на вируса (33%). На предаване чрез инжекционна употреба на наркотици се дължат 4% от ХИВ диагнозите, а за почти 20% от новите ХИВ диагнози начинът на предаване не се съобщава или остава неизвестен.

Тенденциите според начина на предаване показват, че броят на случаите на ХИВ сред мъжете, които правят секс с мъже в страните, които редовно съобщават данни, продължава да расте като цяло в ЕС и ЕИП, като само шест държави от ЕС и ЕИП не съобщават за трайно увеличаване на тези случаи. Броят на случаите на ХИВ инфекция чрез хетеросексуално предаване е намалял с 40% през последното десетилетие. За същия период с 44% е намалял и броят на инфектираните инжекционно употребяващи наркотици. Случаите на предаване от майка на дете и чрез вътреболнични инфекции или кръвопреливане са намалели трайно в периода от 2005 до 2014 г. и остават под 1% от диагнозите на ХИВ инфекция.

През 2014 г. 22 държави са предоставили информация за броя на CD4 клетките към момента на поставяне на диагнозата ХИВ инфекция за 18 411 души (61%)  (на възраст > 14 години). Почти половината от тях (47%) са били с брой CD4 клетки под 350/мм3 при поставяне на диагнозата, включително и 27% от случаите с напреднала ХИВ инфекция (CD4 клетки < 200/мм3). 20% са били с брой CD4 клетки между 350 и 500/мм3 и 33% са имали над 500 или повече CD4 клетки/мм3. При анализа на броя на CD4 клетките според начина на предаване на инфекцията, най-висок процент случаи в по-късен стадий на ХИВ инфекция (CD4 < 350 клетки/мм3) се наблюдава сред инжекционно упторебяващите наркотици (61%). Най-ниският процент с брой CD4 клетки под 350/мм3 се наблюдава сред мъжете, които правят секс с мъже (37%). Процентът на случаите с брой CD4 клетки 350/мм3 или по-малко към момента на поставяне на диагнозата нараства с възрастта, като 61% от лицата на 50 или повече години са диагностицирани с ХИВ инфекция при 350 или по-малко CD4 клетки/мм3.

През 2014 г. в 31 страни от ЕС и ЕИП са диагностицирани и докладвани 4 020 случая на СПИН, което е честота от 0,8 случая на 100 000 души население. Най-високата честота е докладвана в Латвия (8,5) и Португалия (2,4). В страните от ЕС и ЕИП броят на случаите на СПИН намалява трайно от средата на 90-те години на миналия век насам.

Обобщени данни за разпространението на ХИВ в Европейския регион на СЗО
 
През 2014 г. в 50 от 53-те държави, попадащи в обхвата на Европейския регион на СЗО, са регистрирани нови 142 197 случая на инфектиране с ХИВ. 55 494 от тези случаи са докладвани официално на ECDC/Регионалния офис на СЗО за Европа от 49 държави, включително 29 992 случая от ЕС и ЕИП, докато 85 252 случая са отчетени според данните на Руската федерална статистическа агенция. С това общият брой на диагностицираните случаи на ХИВ инфекция в Европейския регион нараства до 1 840 136. От общо 142 197 новооткрити с ХИВ инфекция през 2014 г. в 50-те държави, 77% са диагностицирани в Източната (109 921), 19% - в Западната (27 325) и 3% - в Централната част на Региона (4 950). Честотата в Източната част е най-голяма (43,2 на 100 000 души население), значително по-висока от тази в Западната (6,4 на 100 000) и Централната част (2,6 на 100 000).

Честотата на новите случаи на ХИВ инфекция през 2014 г. варира силно в зависимост от страните в Европейския регион на СЗО. Най-висока е честотата в Русия - 58,4 на 100 000 души население. Сред страните, докладващи редовно на ECDC/СЗО, най-висока е честотата в Украйна (36,9), Естония (22,1), Молдова (20,4), Беларус (19,1), Латвия (17,3), Казахстан (13,5), Грузия (13,3), Люксембург (12,6), Таджикистан (11,9) и Киргизстан (11,0), а най-ниска - в Македония (1,4), Сърбия (1,4), Словакия (1,6), Хърватия (2,2), Чехия (2,2), Турция (2,3) и Словения (2,4).

В докладващите страни преобладаващата част от новите случаи на инфектиране (36%) са сред хора от възрастовата група 30–39 години, а 10% - сред младежи на възраст 15–24 години. Най-честият начин на инфектиране е хетеросексуалният контакт (47%), а 24% от случаите се дължат на секс между мъже, 14% - на инжекционна употреба на наркотици и 1% - на предаване от майка на дете. Липсват данни за начина на предаване на 13% от новите диагнози.

В Източната част на Региона хетеросексуалният контакт и инжекционната употреба на наркотици са основният начин на предаване на ХИВ (66% и 28% от новите случаи, съответно), докато съобщаваните случаи на инфектиране чрез секс между мъже остават много нисък процент (2% от случаите). В Русия 57% са инфектирани чрез инжекционна употреба на наркотици, 40% - чрез хетеросексуален контакт, 1% - чрез секс между мъже и 0,1% - чрез предаване от майка на дете. В Централната част на Региона сексът между мъже (28%) и хетеросексуалният контакт (24%) са основният начин на разпространение на ХИВ, като сексът между мъже преобладава в 10 от 14-те страни, но липсва информация за начина на предаване на 41% от новите случаи. В Западната част на Региона сексът между мъже остава основният път на предаване на инфекцията (44% от новите случаи), следван от хетеросексуалното предаване (34% от новите случаи).

Като цяло между 2005 и 2014 г. честотата на новите случаи на инфектиране с ХИВ е нараснала с 59% от 10,3 на 100 000 души население (80 652 случая) до 16,4 на 100 000 души население (142 197 случая) за 50 държави (в това число и Русия). Увеличението се дължи главно на тенденцията на нарастване в Източната част на Региона, където честотата продължава да се покачва със 115% от 20,1 на 100 000 през 2005 г. (51 058 случая) на 43,2 на 100 000 през 2014 г. (109 921 случая). В Централната част на Региона честотата е нараснала със 117%, най-голямото относително увеличение от трите географски области, от 1,2 (2 165 случая) на 2,6 (4 950 случая), докато в Западната част на Региона честотата е намаляла с 20% от 8,0 (27 429 случая) през 2005 г. на 6,4 (27 325) през 2014 г.

Начините на предаване на инфекцията в 44-те държави, които редовно докладват, показват тенденция на нарастване на броя на лицата, инфектирани чрез хетеросексуален контакт (28% увеличение) и секс между мъже (28% увеличение), докато инфектирането чрез инжекционна употреба на наркотици е намаляло с 22%. В Източната част на Региона сексуалното предаване е нараснало (със 171% за хетеросексуалните контакти и десеткратно за секса между мъже), докато инфектирането чрез инжекционна употреба на наркотици е намаляло със 17% в сравнение с 2005 г. В Централната част на Региона броят на инфектираните чрез секс между мъже е нараснал повече от три пъти, хетеросексуалното предаване е нараснало с 26% и инфектирането чрез инжекционна употреба на наркотици е нарастнало шест пъти поради започналата през 2011 г. епидемия в Румъния, достигнала върховите си стойности през 2012 г. и бавно отшумяваща оттогава. В Западната част на Региона предаването чрез секс между мъже е нараснало с 15%, докато хетеросексуалното предаване е намаляло с 44%, а предаването чрез инжекционна употреба на наркотици е намаляло с 60%.

Близо половината (48%) от новооткритите лица (на възраст > 14 години), за които има данни за броя на CD4 клетките към момента на поставяне на диагнозата ХИВ инфекция, са били с по-малко от 350 клетки/мм3, включително и 28% с напреднала ХИВ инфекция (CD4 клетки < 200/мм3). 20% са били с брой CD4 клетки между 350 и 500/мм3, а 32% - с 500 или повече CD4 клетки/мм3. Процентът на късно откритите варира според начина на предаване на инфекцията, като най-високият брой е сред инжекционно употребяващите наркотици (64%), по-нисък при хетеросексуалния контакт на предаване (56%) и най-нисък при секса между мъже (37%). Процентът на новооткритите при 350 или по-малко CD4 клетки/мм3 се увеличава с възрастта, като 61% от лицата на 50 или повече години са диагностицирани с ХИВ инфекция при брой CD4 клетки от 350 или по-малко.

През 2014 г. в 47 държави от Европейския регион на СЗО са отчетени 16 037 случая на СПИН, което е честота от 2,3 на 100 000 души население. 74% от тях (11 890) са открити в Източната, 20% (3 214) – в Западната и 6% (932) – в Централната част на Региона.

Между 2005 и 2014 г. честотата на новите случаи на СПИН е намаляла с 4% в Региона от 2,3 (16 037 случая) на 2,2 (14 294 16 случая). Има големи вариации между трите географски области: 143% нарастване в Източната част от 4,4 на 100 000 през 2005 г. (4 926 случая) на 10,7 (11 890 случая), 25% нарастване в Централната част от 0,4 (751 случая) на 0,5 (932 случая) и трайно намаляване от 69% в Западната част на Региона от 2,6 на 100 000 (8 617 случая) на 0,8 (3 214 случая).
* Европейският регион на СЗО включва 53 държави с население от почти 900 млн. души, близо 508 млн. от които живеят в страните от ЕС и ЕИП (28-те държави-членки на ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Държави в рамките на Европейския регион на СЗО:
 • Западна Европа (23 държави): Австрия, Андора, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Португалия, Сан Марино, Финландия, Франция, Швейцария, Швеция.
 • Централна Европа (15 държави): Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Черна гора, Чехия.
 • Източна Европа (15 държави): Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна.
 

Публикувана от rosen - неделя, 13 декември 2015 - 16:18:41изглед за печат

 
2 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2014 г., а 1,2 милиона са починали

ГЛОБАЛНАТА ЕПИДЕМИЯ ОТ ХИВ – СТАТИСТИКА

Данни на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) за разпространението на ХИВ по света

През 2014 г:
 • Брой на хората, живеещи с ХИВ по света - 36,9 милиона
 • Брой на новите случаи на ХИВ инфекция - 2 милиона
 • Брой на смъртните случаи в резултат на СПИН - 1,2 милиона
Към юни 2015 г.:
 • Брой на хората с достъп до антиретровирусно лечение по света – 15,8 милиона

ОБЩИ ДАННИ

Достъп до антиретровирусно лечение
 • Към юни 2015 г. 15,8 милиона ХИВ-позитивни са имали достъп до антиретровирусно лечение, в сравнение с 13,6 милиона през юни 2014 г.
--  През 2014 г. 41% от всички възрастни, живеещи с ХИВ, са имали достъп до лечение, в сравнение с 23% през 2010 г.

-- През 2014 г. 32% от всички деца, живеещи с ХИВ, са имали достъп до лечение, в сравнение с 14% през 2010 г.

-- През 2014 г. 73% от бременните ХИВ-позитивни жени са имали достъп до антиретровирусни медикаменти за предотвратяване на предаването на ХИВ на техните бебета; новите случаи на ХИВ инфекция сред децата са намалели с 58% от 2000 до 2014 г.  

Брой на хората, живеещи с ХИВ
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ по света е 36,9 милиона.
-- От 2000 г. насам близо 38,1 милиона души са се инфектирали с ХИВ, а 25,3 милиона са починали в резултат на СПИН.

Нови случаи на ХИВ инфекция
 • Броят на новите случаи на ХИВ инфекция е намалял с 35% спрямо 2000 г.
-- В световен мащаб през 2014 г. 2 милиона души са се инфектирали с ХИВ, в сравнение с 3,1 милиона през 2000 г.
 • Броят на новите случаи на ХИВ инфекция сред децата е намалял с 58% спрямо 2000 г.
-- В световен мащаб 220 000 деца са се инфектирани с ХИВ през 2014 г., в сравнение с 520 000 през 2000 г.

Смъртни случаи в резултат на СПИН
 • Смъртните случаи в резултат на СПИН са намалели с 42% спрямо върховата им стойност през 2004 г.
-- През 2014 г. от СПИН-свързани причини са починали 1,2 милиона души в световен мащаб, в сравнение с 2 милиона през 2005 г.

Коинфекция ХИВ/туберкулоза
 • Смъртността от туберкулоза сред ХИВ-позитивните в световен мащаб е намаляла с 32% спрямо 2004 г.
-- Туберкулозата остава водеща причина за смъртността сред хората, живеещи с ХИВ, като тя е отговорна за близо всеки трети смъртен случай от СПИН-свързано заболяване.

-- През 2014 г. процентът на ХИВ-позитивните диагностицирани с туберкулоза, започнали или продължили антиретровирусно лечение, достига 77%.
 
Източник: UNAIDS

Финансиране
 • Изглежда светът може да постигне целта за финансиране, заложена в Политическата декларация за ХИВ/СПИН от 2011 г., която призова световната общност да мобилизира между 22 и 24 милиарда щатски долара в страните с ниски и средни доходи за отговор срещу ХИВ до 2015 г.
   
 • В края на 2014 г. са инвестирани 20,2 милиарда щатски долара за отговор срещу ХИВ в страните с ниски и средни доходи.
   
 • През 2014 г. националните средства съставляват 57% от общия размер на средствата за отговор срещу ХИВ в страните с ниски и средни доходи.
   
 • Между 2009 и 2014 г. 84 от общо 121 държави с ниски и средни доходи са увеличили размера на заделените национални средства за отговор срещу ХИВ. От тях, 46 съобщават за увеличение с повече от 50%, включително и 35 държави, които съобщават за повече от 100% увеличение на разходите от националния бюджет.
   
 • 44 държави с ниски и средни доходи са се обърнали към международните донори за 75% или повече от техните нужди за финансиране на програмите им срещу СПИН.
   
 • Според UNAIDS за глобалния отговор срещу ХИВ през 2020 г. ще са необходими 31,1 милиарда щатски долара, а през 2030 г. – 29,3 милиарда щатски долара.

СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНИ

Страните в Африка на юг от Сахара
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в страните в Африка на юг от Сахара е 25,8 милиона.
-- Повече от половината от общия брой хора, живеещи с ХИВ в региона, са жени.
 • През 2014 г. в страните в Африка на юг от Сахара 1,4 милиона души са се инфектирали с ХИВ.
-- Новите случаи на ХИВ инфекция са намалели с 41% между 2000 и 2014 г.

-- На този регион се дължат 66% от общия брой на новите случаи на инфектиране с ХИВ в света.
 • В страните в Африка на юг от Сахара от СПИН-свързани причини през 2014 г. са починали 790 000 души.
-- Между 2004 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в този регион е спаднал с 48%.
 • 41% от всички, живеещи с ХИВ в страните в Арфика на юг от Сахара имат достъп до антиретровирусно лечение (10,7 милиона души), в сравнение с малко по-малко от 100 000 души през 2002 г.
-- 36% от мъжете и 47% от жените, живеещи с ХИВ в тази част на света, са имали достъп до антиретровирусно лечение през 2014 г.

-- Всеки пети от седем души с достъп до антиретровирусно лечение по света живее в страна в Африка на юг от Сахара.
 • Сред децата в страните в Африка на юг от Сахара през 2014 г. са възникнали нови 190 000 случая на ХИВ инфекция.
-- От 2009 г. насам се наблюдава намаление с 48% на броя на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в 21 приоритетни държави на Глобалния план в Африка.

Азия и Тихоокеанският регион
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Азия и Тихоокеанския регион е 5 милиона.
   
 • През 2014 г. в региона са възникнали нови 340 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ е намалял с 31% между 2000 и 2014 г.

-- 78% от новите случаи на ХИВ инфекция в региона се дължат на Китай, Индонезия и Индия.
 • В Азия и Тихоокеанския регион 240 000 души са починали от СПИН-свързани причини през 2014 г.
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона се е увеличил с 11%.
 • 36% от хората, живеещи с ХИВ в Азия и Тихоокеанския регион имат достъп до антиретровирусно лечение.
-- 3,2 милиона възрастни не са имали достъп до антиретровирусно лечение в Азия и Тихоокеанския регион през 2014 г.  

-- Само в две държави в Азия и Тихоокенския регион - Тайланд и Камбоджа, повече от 50% от живеещите с ХИВ получават антиретровирусно лечение.
 • Сред децата в Азия и Тихоокеанския регион са възникнали нови 21 000 случая на ХИВ инфекция през 2014 г.
-- От 2000 г. насам се наблюдава намаляване с 27% на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в региона.

Латинска Америка
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Латинска Америка е 1,7 милиона.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на ХИВ инфекция в региона е 87 000.
-- Новите случаи на инфектиране с ХИВ са намалели с 17% между 2000 и 2014 г.
 • В Латинска Америка 41 000 души са починали от СПИН-свързани причини през 2014 г.
-- Между 2005 и 2014 г. броят на СПИН-свързаната смъртност в региона е намаляла с 29%.
 • 47% от възрастните ХИВ-позитивни в Латинска Америка имат достъп до антиретровирусно лечение и 54% от децата, живеещи с ХИВ на възраст от 0 до 14 години.
 • През 2014 г. в Латинска Америка са възникнали нови 2 000 случая на ХИВ инфекция сред деца.
Западна и Централна Европа и Северна Америка
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Западна и Централна Европа и в Северна Америка е 2,4 милиона.
   
 • През 2014 г. в региона са възникнали нови 85 000 случая на ХИВ инфекция, повече от половина от които в САЩ.
   
 • В Западна и Централна Европа и в Северна Америка през 2014 г. 26 000 души са починали от СПИН-свързани причини.  
-- Между 2005 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона остава постоянен.
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в Западна и Централна Европа и в Северна Америка е < 500.
Източна Европа и Централна Азия
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия е 1,5 милиона.
   
 • През 2014 г. в региона има нови 140 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ се е увеличил с 30% между 2000 и 2014 г.
 • В Източна Европа и Централна Азия през 2014 г. от СПИН-свързани причини са починали 62 000 души.  
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона е нараснал повече от три пъти.
 • 18% от хората, живеещи с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия имат достъп до антиретровирусно лечение.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в Източна Европа и Централна Азия е 1200.
Карибски регион
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Карибския регион е 280 000.
   
 • През 2014 г. в региона има нови 13 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Новите случаи на инфектиране с ХИВ са намалели с 50% между 2000 и 2014 г.
 • 8 800 души са починали от СПИН-свързани причини в страните от Карибския регион през 2014 г.
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона е намалял с повече от 50%.

-- На Хаити се държат близо половината от всички СПИН-свързани смъртни случаи в региона през 2014 г.
 • 44% от хората на възраст 15 или повече години, живеещи с ХИВ в Карибския регион имат достъп до антиретровирусно лечение и 36% от децата, живеещи с ХИВ.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в Карибския регион е <500.
Близкият Изток и Северна Африка
 • През 2014 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в страните от Близкия Изток и Северна Африка е 240 000.
   
 • През 2014 г. в региона има нови 22 000 случая на ХИВ инфекция.
-- Броят на новите случаи на инфектиране е нараснал с 26% между 2000 и 2014 г.
 • В страните от Близкия Изток и Северна Африка 12 000 души са починали от СПИН-свързани причини през 2014 г.
-- Между 2000 и 2014 г. броят на СПИН-свързаните смъртни случаи в региона се е увеличил повече от три пъти.
 • 14% от възрастните ХИВ-позитивни в Близкия Изток и Северна Африка имат достъп до антиретровирусно лечение и 15% от децата, живеещи с ХИВ на възраст от 0 до 14 години.
   
 • През 2014 г. броят на новите случаи на инфектиране с ХИВ сред децата в региона е 2 400.
 

Публикувана от rosen - събота, 12 декември 2015 - 16:15:19изглед за печат

 
При коинфектираните с ХИВ/HCV мъже предаването на HCV по време на анален секс може да стане и безкръвно

Вирусът на хепатит С (HCV) се съдържа в достатъчно големи количества в ректалната течност на мъже, коинфектирани с ХИВ и хепатит С, което да позволи предаването на HCV без наличието на кръв, съобщиха учени от болницата „Маунт Сайнай” в Ню Йорк по време на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на заболяванията на черния дроб, която се проведе в Сан Франциско от 13-ти до 17-ти ноември.

Досега се смяташе, че предаването на хепатит С по време на анален секс става в резултат на кървене или чрез семенната течност.

Според друг доклад на същата група изследователи, представен по време на конференцията, HCV се открива в 27% от три двойки проби кръв и семенна течност, взети от 33 мъже с коинфекция ХИВ/HCV, при които нивата на вируса са достатъчни за предаване на HCV.

Възможността за наличие на вируса на хепатит С в течността на повърхността на ректалната лигавица не е изследвана до момента. За да си отговорят на въпроса по какъв начин става масовото предаване на HCV сред мъжете, които правят секс с мъже (МСМ), особено тези с ХИВ инфекция, изследователите от споменатия екип набират за проучване 45 МСМ с коинфекция ХИВ/хепатит С, 12 от които в стадий на остра HCV инфекция.

Средната възраст на участниците е 43 години, 60% са от бялата раса, а 87% с HCV инфекция генотип 1a. Участниците са с висок брой CD4 клетки (средно 582/мм3), но няма данни за супресията на вирусния товар за ХИВ. Вирусният товар за HCV е умерено висок (5,89 log10 IU/ml), а участниците с остра HCV инфекция имат малко по-висока средна стойност на вирусния товар (6,42 log10 IU/ml) в сравнение с тези с хронична HCV инфекция (5,62 log10 IU/ml).

От мъжете са взети проби от ректалната течност с помощта на тампон, поставян на 7 см навътре от ануса. Течността е изследвана за HCV РНК с теста COBAS HCV, който има по-нисък праг на определяне на вирусния товар от 7 IU/ml. Тампоните са анализирани за наличие на кръв. Освен това участниците са изследвани за HCV РНК в кръвта, както и за сексуално предавани чрез ректума инфекции и сифилис.

HCV е открит в 20 от 45-те проби (47%) (две от пробите не са били обработени по някаква причина). Средната стойност на HCV РНК е 2,92 log10 IU/ml, като нивото на HCV РНК в ректалната течност кореспондира силно с нивото в кръвта. Наличието на откриваем HCV в ректума е по-вероятно при участниците с висок вирусен товар за HCV в кръвта. Откриването на HCV в ректума се свързва с наличие на вирусен товар за HCV в кръвта над 5 log10 IU/ml.
 
Източник: Aidsmap

Не се отчита разлика между откриването на HCV в ректума между мъжете с остра или хронична инфекция, нито зависимост от наличието на сексуално предавани чрез ректума инфекции или сифилис.

Изследователите стигат до извода, че количествата HCV, които се откриват в ректалната течност, биха били достатъчни за предаване на HCV по време на анален секс дори без наличие на кръв. Освен това HCV може да се предаде без наличие на кръв по време на групов секс, например върху пениса на активния партньор, върху секс играчки, посредством фистинг или употреба на приспособления за анална промивка, дори там, където се ползват презервативи или ръкавици.

Като резултат от двете проучвания авторите отправят препоръката за употреба на презервативи за предпазване от инфектиране с HCV при анално сношение на мъже с ХИВ инфекция.

HCV се съдържа и във фекалиите

Германско изследване, представено на същата конференция, показва, че HCV се съдържа във фекалиите, което кара авторите да предположат, че контактът с изпражнения може да е начин на предаване на инфекцията, поне между мъже. В хода на проучването са анализирани фекални проби от 98 мъже и жени с моноинфекция с HCV за наличие на HCV РНК. 68 от пробите са положителни за HCV РНК (69%), като наличие на кръв има само в пет от тях. HCV е откриван значително по-често във фекалните проби на мъже (83% с/у 52%) и хора с нисък брой тромбоцити.
 

Публикувана от rosen - понеделник, 30 ноември 2015 - 16:13:09изглед за печат

 
Отиди на страница       >>