Категория: Информационни ресурси [Портали, търсачки и информационни материали] (33)
Категория: Информационни ресурси (33)
Портали, търсачки и информационни материали
Посещения:
Centers for Disease Control (U.S.): Division of HIV/AIDS Prevention
Център за контрол на болестите
40
Сайт на Световната здравна организация
Сайт на Световната здравна организация
37
Сайт на USAIDS
Сайт на USAIDS
31
Сайт на Програмата на ООН за развитие
Основно съдържа информация за Европа и страните от бившия Съветски съюз.
29
The Body
Информационен сайт, съдържащ пълна информация относно ХИВ/СПИН
40
AED
Сайт, създаден и поддържан от партньорски неправителствени организации, съдържащ информация и подпомагащ развитието на обществото по отношение на образование, социални дейности, здравеопазване и икономическо развитие. Със специален раздел по отношение на ХИВ/СПИН
32
Сайт, съдържащ постоянно обновяваща се информация
Поддържан от Университета на Калифорния, Сан Франциско
43
Сайт за превенция, лечение и грижи по отношение на ХИВ
Съдържа множество информационни ресурси, предназначени за социални, здравни работници и програмни мениджъри
49
Офис за здравно образование
Сайт, предоставящ материали по отношение на промоция на здравето, което включва данни и анализи, образователни програми, провеждане на кампании, организиране на курсове за обучение, семинари , тренинги и консултации. Включени са различни групи, които провеждат здравно обучение. Разполага с богата колекция от брошури, демонстрационни комплекти и помощни обучителни наръчници.
229
Национална медицинска библиотека на САЩ
Сайт, разполагащ с богата база от информационни материали, включваща специализирана информация по отношение на ХИВ/СПИН
32

 

Отиди на страница       >>