Индекс
 

Речник
Адювант
Субстанция, която понякога се използва в създаването на ваксини, за да подсили или модифицира свойствата й да стимулира имунната система.
Аденопатия (Adenopathy)
Увеличение на жлезите. Генерализирана лимфаденопатия - едно от проявленията на ХИВ-заболяването.
Алергия
Състояние на повишена реактивност на организма спрямо даден алерген (антиген), като тук влизат всички видове имунен отговор на организма (с изключение на имунологичната толерантност). Повечето имунолози приемат алергията като синоним на имунитета. В по-тесен смисъл алергия може да се употреби като синоним само на свръхчувствителност , и то най-вече от незабавен тип, като в резултат на това се развиват имунологично индуцирани тъканни деструкционни процеси.
Алерген
Вещество (най-често антиген), което може да измени чувствителността на организма и да предизвика алергична реакция, алергия. В зависимост от своя произход, алергенът може да бъде бактериален, вирусен, протозоен, хелминтен, гъбичен, химичен, лекарствен, хранителен, прахов, тичинков, битов, промишлен, контактен, инхалационен, екзогенен, ендогенен (автоалерген) и т.н.
Аминокиселини
Клас органични съединения, които съдържат карбоксилни и аминогрупи; карбоксилни киселини, съдържащи аминогрупа. Имат свойствата и на киселините, и на основите. Природните аминокиселини са над 150, от тях 20 са мономерни звена в синтезата на всички белтъци; аминокиселините са изходни съединения при биосинтезата на витамините, ензимите, хормоните, медиаторите, пигментите, алкалоидите и др.
Аминокиселини незаменими
Аминокиселини, които са абсолютно необходими за нормалния растеж и развитие на живите организми; те не могат да се синтезират в организма, затова е наложително внасянето им чрез храната. Незаменими аминокиселини са: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и цистин; условно незаменими са: тирозин и фенилаланин.
Антитела (Antibody)
Белтъчини в кръвта, които се произвеждат от имунната система с цел да неутрализират инфекции или болестотворни клетки.
Антиретровирусна терапия
Лечение, което потиска или спира ретровируси като човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ), който причинява СПИН. Ретровирусите се наричат така, защото носят собствената си генетична информация във формата на РНК, а не ДНК, така че информацията трябва да бъде транскрибирана в “обратна” посока – от РНК към ДНК.
Антиген (Antigen)
Нещо като вирус или бактерия, което предизвиква имунна реакция и стимулира произвеждането на антитела.
Анализ на съотношението разход-полза (Cost-Benefit Analysis)
Анализ на рентабилността. Метод, използван за улесняване на вземането на решения чрез измерване на разходите в сравнение с печалбите.
[1] [2] [3] >>>
Показани (1-10 от 23)